TJENESTER

OM OSS

SERTIFISERINGER

 

MESTER

Mestertittelen og merket signaliserer seriøsitet, pålitelighet og kvalitet. For å få innvilget mesterbrev kreves det både solid utdanning og praksis i faget. Mesterutdanningen er tilpasset de kravene som ledere i håndverksbedrifter møter. Den skal gi kompetanse til styring av bedriften, både når det gjelder faglig helhetsforståelse og forretningsmessig ledelse. Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, og de har tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper. De driver også ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan og bygningsloven.

 

BVN

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge utførelsen av arbeid i våtrom. BVN er utviklet av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom (FFV). Normen kan brukes både ved nybygging og rehabilitering. BVN skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og det arbeidet som utføres, har en så høy standard at man oppnår vannskadesikre våtrom med gode planløsninger og lang levetid. BVN er tilpasset de lover, forskrifter og Norsk Standard som til enhver tid gjelder. BVN angir tekniske retningslinjer for hvordan materialer og produkter skal godkjennes, og på hvilken måte arbeidet skal utføres, samt rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrene.

 

HÅNDVERKSMUR AS

Murhuskjeden Håndverksmur AS er en sammenslutning av murmestere og entreprenører som har lokale forhandlere over store deler av landet. Våre murhus settes opp av den enkelte murmester/entreprenør i ditt lokale distrikt. Dette er seriøse håndverksbedrifter som streber mot samme mål, nemlig å tilby den enkelte husbygger en bolig i mur med ekte håndverkskvalitet. Murmesterhus!

Håndverksmur bygger det murhuset du vil ha! Vi bygger også etter dine egne tegninger av murhus.

SAMARBEIDSPARTNERE

OG LEVERANDØRER

Vi har mange gode samarbeidspartnere og leverandører.

SAMARBEIDSPARTNERE

Hansen Bygg og Bolig Assistanse AS

Takstmann og Byggmester Thomas Hjelle

Rørleggermester Oswald Jørs AS

Kvassheim Elektro AS

Nick Jacobsen Entrepenør AS

Svanevik Transport AS

Dale Mek Verksted AS

Montasje Kompagniet AS

Godvik Maskin og Vedlikehold AS

Still Tekk AS

Skan Asfalt AS

 

REFERANSER

KONTAKT OSS

Adresse:

Hardangervegen 74

5224 Nesttun

 

 

 

E-post: murmester@eirikhansen.no

Tlf: 94 42 11 11

 

OM OSS

REFERANSER

KONTAKT